Implementatie van de Europese aansprakelijkheidsrichtlijn

Seminar over de situatie van milieuaansprakelijkheid in de verschillende lidstaten en hoe de niewue richtlijn daarin ingepast moet worden
6 september, congres, European Institute of Public Administration, Maastricht (kosten: 695 euro)
Contact: EIPA (043 - 329 63 20) of www.eipa.nl/activities/04/21801_6Sep/en/invitation.htm.

Het Europese afvalbeleid

CEWEP-congres over het Europese afvalbeleid met sprekers van EU-Milieudepartement, Pieter van Geel en Hans Blokland.
6 september t/m 8 september, congres, NH Amsterdam Centre Hotel (kosten: € 450,-)
Contact: Cewep (++32 (0)2 770 63 11)

Opslag van gevaarlijke stoffen

Tweedaagse cursus waarin de wettelijke bepalingen en richtlijnen van de opslag van afvalstoffen worden behandeld. Ook is er aandacht voor de bepaling van risico's en preventie.
8 september t/m 15 september, cursus, Meeting Plaza, Utrecht (kosten: 1195,- euro)
Contact: CKC (040 - 212 94 99)

Waste to energy

Nieuwe beurs over energie uit afval en biomassa die het accent legt op technologie. Parallel aan de beurs is een conferentie-programma. Ongeveer 1500 bezoekers worden verwacht.
22 september t/m 24 september, beurs, Messe Bremen, Duitsland
Contact: Messe Bremen (+49-421-3505-377)

Gemeentelijk afvalcongres 2004

Het jaarlijkse afvalcongres van het AOO. Doel is kennis uitwisselen tussen en informatie bieden aan beleidsmedewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden, communicatiemedewerkers en bestuurders over afvalscheiding. Plenaire sprekers zijn Guusje ter Horst (burgemeester van Nijmegen) en Wim Hazeu (wethouder van Maastricht). Vervolgens zijn er een aantal themabijeenkomsten.
22 september, congres, Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort (kosten: 190 euro)
Contact: AOO (030 - 234 88 00)

Verdiepingscursus milieurecht

Vijf daagse cursus met onderwerpen als de nieuwe vergunningprocedure, afvalstoffenrecht en RG-richtlijnen. Ook als losse dagen te volgen.
22 september, cursus, Jaarbeurs Utrecht (kosten: € 595,- per dag)
Contact: Vermande ( 070 - 37 89 896)

Aratech Reinigingsdag

Presentatie van ongeveer 45 leveranciers van veegmachines, afvalinzamelvoertuigen, afzetsystemen, laad- en loskranen en containersystemen.
22 september, beurs, Aratech, Impact 85 Duiven (kosten: geen)

Masterclass Milieucommunicatie

Masterclass voor senior communicatieprofessionals die werken met of voor overheden. Doel is het effectief aanpakken van complexe communicatievraagstukken op milieugebied. De cursus bestaat uit drie blokken van twee dagen, inclusief overnachting.
23 september t/m 12 november, cursus, Vught (kosten: € 2.800 + € 650 voor overnachting en eten)
Contact: SME (030- 635 89 00)

European Recycling Week 2004

De vereniging van 22 europese verpakkings- en recyclingorganisaties organiseren een evenement om het Groene Punt systeem te promoten in de landen van Europa.
23 september t/m 24 september, congres, Berlijn, Duitsland
Contact: Pro Europe www.proeurope-congress.com

Clean Ideas for Europe, Waste and Recycling strategies

This conference will address a variety of current strategic issues for local and regional waste management actors. Exemp: The principles of European waste management policy and their impact on municipal management of waste. The Producer responsibility and municipal services. The WEEE Directive and its implementation. The packaging directive. The modern tools of municipal waste management. The actuality or urban property with technical and logistical aspects.
23 september t/m 25 september, congres, Kongress Palais Kassel, Stadthalle (Duitsland) (kosten: € 270,-)
Contact: VKS im VKU-Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, Mrs Manuela Fey, tel. +49 (0)60/31.90.66.43

REWAS 2004

Internationaal (op wereldschaal) symposium over recycling, afvalbeheer en reinigingstechnologie. Onder andere zullen de nieuwste milieubeschermingstechnieken worden gepresenteerd. Voertaal is Engels.
26 september t/m 29 september, congres, Madrid
Contact: http://cms.tms.org.

Hergebruik en recycling van bouwmaterialen

Het afgelopen jaar heeft NVTB zich ingespannen om producenten van bouwmaterialen in gesprek te brengen met elkaar ťn met recyclers van bouw- en sloopafval. Daarnaast is ook uit de hoek van de "demontage" (voorheen "slopersbranche") interesse getoond om gescheiden reststromen aan te bieden voor recycling of hergebruik. De bijeenkomst inventariseert de resultaten.
28 september, congres, Unidek, Gemert
Contact: Nederlands Verbond Toelevering Bouw (070-3552700)

Waste 2004

Biennial International Conference which debates the latest strategic planning & regulatory guidance, the best applied research to help achieve these goals, and the showcasing of practical and cost-effective solutions to regulatory requirements. The Conference will last three days and will cover theme as Waste management stategies & legislation, involving the public , schemes to promote reuse and recycling, arkets and end-uses for secondary materials.
28 september t/m 30 september, congres, Stratford-upon-Avon, England (kosten: 517,- pond)
Contact: The Waste Conference Ltd (Tel: +44 (0) 2476 412170)

SAM 'Meer bereiken, minder doen!'

Dag voor hen die een project in het kader van verruimde reikwijdte van de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering gaan starten, uitvoeren of hebben afgerond.
30 september, cursus, Utrecht (kosten: geen)
Contact: Novem (030-239 35 33)

Industrial Processing 2004

De samenvoeging van Machevo en Powder & Bulk Solids gaat verder onder een nieuwe naam en wordt gelijktijdig gehouden et de Macropak en Aandrijftechniek.
5 oktober t/m 8 oktober, beurs, Jaarbeurs, Utrecht
Contact: VNU Exhibitions Europe (030 - 295 27 00) ofwww.industrialprocessing.nl

Afvalconferentie 2004

De conferentie heeft drie hoofdthema's: innovatie, de uitvoering van het landelijke afvalbeleid en de Europese ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor ons land. Het is initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en het ministerie van VROM, in samenwerking met de NVRD
6 oktober, congres, De Doelen Rotterdam (kosten: € 351,05)
Contact: VCP (040 - 285 19 66) of www.afvalconferentie.nl

VIHB-examen

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvallen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich registreren op de VIHB-lijst. Het certificaat voor vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is, is met een SEB-examen te verkrijgen. Sluitingsdatum aanmelden is 10-09-2004.
6 oktober, SEB, Rijswijk (kosten: 40,- euro)
Contact: SEB (070-3070916) of www.seb-beroepsvervoer.nl

Duurzaam verpakken in Europa

Internationale conferentie over het duurzaam ontwikkelen van verpakte producten en verpakkingen. Een van de workshos gaat over de Europese ontwikkelingen in eenmalige verpakkingen voor bier en frisdranken.
7 oktober, congres, Grand Hotel Karel V (kosten: € 825,-)
Contact: Nederlands Verpakkingscentrum (0182 - 51 24 11)

IFEST

Tweejaarlijkse toonaangevende vakbeurs rond milieutechnologie, waaronder afvalbeheer en energie. Hoofdthema is eco-effiŽntie, oftewel: hoe blijf je een concurrerend bedrijf zonder het milieu uit het oog te verliezen?
19 oktober t/m 22 oktober, beurs, Flanders Expo, Gent. (kosten: 15 euro.)
Contact: JP Consult, Jan Peynenborg (0032 - 015/431050).

Demonstratiedagen composteren

Demonstratiedag van Van Bemmel michineimport met als hoofdthema groencomposteren, biomassa en zeeftechnieken.
27 oktober t/m 28 oktober, presentatie, Interkommunale IVAREM, Lier (B)
Contact: Van Bemmel (030 - 6868100)

Environmental aspects of dredging

Internationaal seminar door de Stichting Postacademisch Onderwijs van de TU Delft over de milieuaspecten van baggeren en baggertechnieken. Voertaal Engels.
28 oktober t/m 29 oktober, congres, TU Delft. (kosten: 790 euro.)
Contact: TU (015 - 278 46 18).

Towards Waste-Free Lifestyles

The growing production of waste in industrialised countries reflects unsustainable consumption patterns. Our lifestyles imply the consumption of huge amounts of natural resources. A European consumes 50,000 kg of resources each year, but more than 80% never reach consumers' hands. Tackling the issue of waste implies to address the generation of waste at each stage of the production and consumption chain. The international conference Towards Waste-Free Lifestyles will gather waste management actors from Europe and Russia. Decision-makers and experts from cities and regions, industry and NGOs will discover practical examples of local efforts to tackle the issues of resources - products - waste. They will gain new ideas and tools to implement actions in their communities. The conference particularly aims to facilitate the exchange of experience between new and older EU Members and Russian Cities.
28 oktober t/m 29 oktober, congres, Linnasmški Conference Center, Turku, Finland
Contact: Environmental proctection office (City of Turku) telefoon 00-358 (0)2 2623292 of Maria.ekblad@turku.fi

Nationaal Zwerfafvalcongres

Gezamenlijk congres van Nederland Schoon, NVRD en AOO over de praktijk van de zwerfafvalbestrijding. Bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en hoofden van dienst.
3 november, congres, De Reehorst, Ede.
Contact: post@nvrd.nl

De markt voor Energie uit Afval en Biomassa

In twee dagen wordt een overzicht gegeven van de marktkansen en het beleid voor energie uit afval en biomassa. Sprekers komen vooral uit de hoek van de overheid en de adviessector. Inclusief bezoek aan AEB.
3 november t/m 4 november, congres, Hotel Okura, Amsterdam (kosten: € 1399,-)
Contact: Euroforum (040 - 297 49 77)

Wetgevend pakket Europees aanbesteden

Tweedaagse cursus over de algemene opzet Wetgevend Pakket, de vernieuwde definities, vernieuwingen in de procedures, concurrentiegerichte dialoog en raamovereenkomsten.
12 november, cursus, Van Doorne Advocaten, Amsterdam (kosten: € 1.075,-)
Contact: Elsevier Congressen (070 - 441 57 43)

WASTEC

Jaarlijkse beurs over afvalbeheersing (inclusief riool, energie en emissiebeperking) en recyclingtechnologie. Editie 2003 trok 116.374 bezoekers. Deelname door Nederlandse bedrijven kan via het EU-programma Gateway to Japan.
22 november t/m 26 november, beurs, Tokio, Japan
Contact: KvK Amsterdam (020 - 531 46 28) dgalavazi@amsterdam.kvk.nl

NVRD jaarcongres

Het jaarcongres wordt dit jaar georganiseerd door de DAR met als ondertitel: "Ik denk dus ik besta".
24 november t/m 26 november, congres, Nijmegen
Contact: NVRD

Pollutec

De twintigste editie van deze milieutechnologiebeurs, met een zwaar accent op afval. Ongeveer 2.400 exposanten, waarvan 30% afkomstig van buiten Frankrijk, presenteren hun producten en diensten.
30 november t/m 3 december, beurs, Eurexpo, Lyon (Frankrijk)
Contact: Promosalons Nederland (020 - 4620020)

ARBO

Vakbeurs voor veiligheid, gezondheid en ergonomie op het werk.
19 januari 2005 t/m 20 januari 2005, beurs, Amsterdam RAI
Contact: Amsterdam RAI (020 - 549 12 12)

Praktijkdagen storten

Praktijkgerichte dagen die de technische, juridische en economische ontwikkelingen van het storten in beeld probeert te krijgen.
25 januari 2005 t/m 26 januari 2005, congres, Hannover, Duitsland (kosten: onbekend)
Contact: Wasteconsult (00-49 511 23 59 383)

VIHB-examen

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvallen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich registreren op de VIHB-lijst. Het certificaat voor vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is, is met een SEB-examen te verkrijgen. Sluitingsdatum aanmelden is 11-01-2004.
2 februari 2005, SEB, Rijswijk (kosten: 40,- euro)
Contact: SEB (070-3070916) of www.seb-beroepsvervoer.nl

VIHB-examen

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvallen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich registreren op de VIHB-lijst. Het certificaat voor vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is, is met een SEB-examen te verkrijgen. Sluitingsdatum aanmelden is 5-4-2005.
27 april 2005, SEB, Rijswijk (kosten: 40,- euro)
Contact: SEB (070-3070916) of www.seb-beroepsvervoer.nl

Afval & ReinigingsRAI

Samenvoeging van de Ecotech en de Reinigings Demodagen. Aandachtspunten zijn Recycling, logistiek en inzameling, management, nuttige toepassing, storten en grond- en waterreiniging.
2 juni 2005 t/m 4 juni 2005, beurs, Amsterdam RAI
Contact: Amsterdam RAI (020 - 549 12 12)

VIHB-examen

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvallen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich registreren op de VIHB-lijst. Het certificaat voor vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is, is met een SEB-examen te verkrijgen. Sluitingsdatum aanmelden is 23-08-2005.
14 september 2005, SEB, Rijswijk (kosten: 40,- euro)
Contact: SEB (070-3070916) of www.seb-beroepsvervoer.nl

VIHB-examen

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvallen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich registreren op de VIHB-lijst. Het certificaat voor vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is, is met een SEB-examen te verkrijgen. Sluitingsdatum aanmelden is 1-11-2005.
23 november 2005, SEB, Rijswijk (kosten: 40,- euro)
Contact: SEB (070-3070916) of www.seb-beroepsvervoer.nl


© Uitgeverij Noordhoek BV