Bericht:

Rubriek:

3 januari 2000

Publicaties

Secundaire bouwstoffen in de wegenbouw

Bij het CROW is een publicatie verschenen over de toepassing van secundaire bouwstoffen in de wegenbouw.

Het boekje geeft een actueel overzicht van de wet- en regelgeving en geeft inzicht in de civieltechnische en milieuhygiŽnische eigenschappen van een groot aantal secundaire bouwstoffen. Ook de voorwaarden waaronder deze stoffen mogen worden toegepast wordt behandeld. Op dit moment worden steeds meer primaire (natuurlijke) bouwstoffen vervangen door alternatieven die afkomstig zijn uit hergebruikt materiaal. Deze publicatie is een herziening van de in 1994 uitgegeven brochure 'Zo goed als nieuw'. De nieuwe uitgave is volledig herzien aan de hand van recente wet- en regelgeving en behandelt ook de arbo-aspecten. De publicatie nummer 143 is voor f. 35,- te bestellen bij CROW (fax 0318-62 11 12) of via www.crow.nl/publicaties.


© Uitgeverij Noordhoek BV