Bericht:

Rubriek:

3 maart 2000

Wet- & regelgeving

Advies over definitie afvalstof

In een advies aan Minister Pronk concludeert professor Backes dat het met de huidige (Europese) regelgeving ondudielijk is wanneer een reststof niet meer een afvalstof is.

Tijdens de behandeling van het eindrapport over het hergebruik van afvalstoffen afgelopen herfst in de Tweede Kamer, kwam veelvuldig de vraag aan de orde wat een afvalstof nu daadwerkelijk is. De meningen zijn daarover sterk verdeeld.. Er gelden Europese en Nederlandse definities. VROM hanteert een bepaalde interpretatie die op gespannen voet staat met de Europese, vindt de markt en ook de Raad van State. Naar aanleiding van de behandeling heeft VROM aan professor Backes gevraagd een advies op te stellen over het afvalstoffenbegrip in Europees kader. Hij concludeert dat het Europese afvalstoffenbegrip nog onvoldoende is uitgekristalliseerd om met zekerheid vast te stellen dat reststoffen onder bepaalde omstandigheden van het afvalstoffenbegrip uitgesloten kunnen worden. Van belang zijn twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie die binnenkort worden verwacht en die meer duidelijkheid zullen brengen. Wel geeft hij aan dat het Nederlandse 'niet van toepassing' criterium in het Europese recht geen grondslag heeft.


Uitgeverij Noordhoek BV