Bericht:

Rubriek:

1 februari 2000

Handhaving

Gebrekkige naleving Wet Milieugevaarlijke stoffen

Tijdens controles op de naleving van de Wet Milieugevaarlijke stoffen (Wms) in 1997 en 1998 heeft de Inspectie MilieuhygiŽne geconstateerd dat de naleving nogal eens tekort schoot.

De overtredingen vonden met name plaats op het gebied van de verplichte informatieverstrekking bij milieugevaarlijke stoffen. Er hebben onder meer controles plaatsgevonden bij chemicaliŽngroothandelaren en -producenten. Daarbij wordt op verschillende plaatsen in de handelsketen (productie, opslag, gebruik) gekeken of verplichte informatie op de juiste manier wordt doorgegeven middels etiketten en Veiligheidsinformatiebladen. De etikettering van milieugevaarlijke stoffen en preparaten bleek in de helft van de gecontroleerde gevallen te wensen over te laten. Vooral kleinere bedrijven en handelaren voldeden niet aan de eisen. Ook bleek 40 procent van de onderzochte veiligheidsinformatiebladen onvoldoende informatie te bevatten over de giftige effecten en de symptomen. Het Ministerie van VROM meldt dat tegen ernstige overtredingen direct strafrechtelijk en waar nodig ook bestuursrechtelijk zal worden opgetreden.


© Uitgeverij Noordhoek BV