Bericht:

Rubriek:

17 februari 2000

Communicatie

Weinig invloed media op milieugedrag

De Nederlandse bevolking heeft vooral vertrouwen in milieu-informatie die afkomstig is van wetenschappers en milieuorganisaties. Het geloof in media en overheid is kleiner.

Dit is een van de conclusies uit het rapport 'Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht: een onderzoek naar meningen, media en milieu' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport doet verslag van de manier waarop mensen hun opvattingen over het milieu vormen en de rol die de media daarbij spelen. Onderzoek wijst uit dat de media weliswaar een belangrijke informatiebron vormen, maar weinig toe- of afdoen aan de mening die burgers er op na houden. Onder meer is het gewenningseffect hier debet aan. Een 'overkill' aan rampberichten heeft nu eenmaal tot gevolg dat mensen de problematiek gaan onderschatten. Ook tegenstrijdige berichtgeving verkleint het geloof in de media. Regelmatig worden immers milieugevaren geschetst, die een paar maanden later toch weer mee blijken te vallen of worden ontkend. Hierdoor aan het twijfelen geslagen, baseert de gemiddelde Nederlander zijn mening over milieukwesties toch vooral op eigen ervaringen of die van familie en bekenden.


Uitgeverij Noordhoek BV