Bericht:

Rubriek:

22 februari 2000

beleid & uitvoering

Meer marktwerking in zicht

Het kabinet heeft twee adviezen overgenomen die de marktwerking bij overheidsgedomineerde ondernemingen mogelijk moet maken. De Raad voor het openbaar bestuur (ROB) had in haar advies geconcludeerd dat niet in het algemeen een voor of een tegen bepaald kan worden.

Marktwerking bij de uitvoering van publieke taken is daarvoor te tijdgebonden. Volgens de ROB moet de wenselijkheid van marktwerking altijd worden bezien tegen het licht van betrouwbaarheid, effectiviteit en rechtvaardigheid. Steeds zou moeten worden aangetoond dat uitvoering door de markt meer voordelen biedt dan uitvoering door de overheid. Het kabinet heeft zich hierbij aangesloten, omdat dit ongeveer overeenkomt met hetgeen in het regeerakkoord staat. Ook het advies van de SER hierover is door het kabinet positief ontvangen, maar moet nog in komend beleid worden meegenomen. De Sociaal-economische Raad constateerde dat marktactiviteiten van overheden kunnen leiden tot concurrentievervalsing. De SER vindt dat moet worden vastgelegd dat de marktactiviteiten van overheden een wettelijke basis moeten hebben en dat daar een beperking aan wordt gesteld. Overheden moeten steeds goed aangeven welk publiek doel met de marktactiviteiten is gediend. Als marktactiviteiten uitgevoerd gaan worden door een overheid dan moeten deze worden geregistreerd bij een onafhankelijke toezichthouder. Verder mogen de gegevens die worden verkregen bij de uitvoering van de publieke taken, niet worden gebruikt voor de marktactiviteiten. Voor de zomer zal het kabinet met een voorstel komen op basis van het SER-advies voor een wettelijke regeling.


Uitgeverij Noordhoek BV