Bericht:

Rubriek:

15 maart 2000

hergebruik

TNO onderzoekt shredderafval autowrakken

Publicaties van zowel TNO als Autorecycling Nederland (ARN) besteedden de afgelopen maand aandacht aan de mogelijkheden voor thermische verwerking van shredderafval. De afdeling Rest- en grondstoffen van TNO-MEP heeft namelijk in opdracht van ARN een grootschalige shredderproef uitgevoerd.

Er zijn monsters genomen van zowel licht als zwaar shreddervuil. Vervolgens is het afval geanalyseerd op onder meer verbrandingseigenschappen, en verontreinigingen zoals halogenen en zware metalen. Het onderzoek was nodig in verband met de door ARN geplande thermische verwerking van het shredderafval. Tot nu toe wordt dit afval gestort. In 2015 zal echter, volgens de nieuwe EU-richtlijn, 95 procent van de autowrakken gerecycled moeten worden (nu 85 procent). Voor een thermisch verwerkingsproces zoals vergassing, pyrolyse en meerfasenverbranding zijn de brandstofeigenschappen van de stromen van groot belang. Uit de analyses kwam naar voren dat de verschillen tussen de beide partijen shredderafval op dit punt minimaal zijn. Op dit moment zijn twee pilotproeven in volle gang. Bij de één is sprake van pyrolyse, een vergassingsproces waarbij het vrijgekomen gas kan worden verbrand voor energiewinning. Het andere project is een meerfasenverbrandingstechniek, waarbij direct energie wordt teruggewonnen. Inmiddels heeft zich een derde verwerkingsmogelijkheid aangediend: de door het Japanse bedrijf Ebara ontwikkelde wervelbedvergassing. In de proefinstallatie nabij Tokio zijn de afgelopen twee jaar tests uitgevoerd met diverse soorten afval. In het noorden van Japan is onlangs een grootschalige installatie opgestart. Hierin zal tweederde van de capaciteit gebruikt worden voor de verwerking van shredderafval. Het afval wordt omgezet in toepasbare stromen zoals metalen, grind en slakken. Bovendien wordt 17.800 KW aan elektriciteit opgewekt.


© Uitgeverij Noordhoek BV