Bericht:

Rubriek:

16 april 2000

preventie

Milieu'toolkit' voor kantoren


Een 'gereedschapskist' vol hulpmiddelen om milieuvriendelijk gedrag onder kantoormedewerkers te bevorderen: dat krijgen de deelnemers aan het 'Toolkit'-project, dat bij zes provincies van start is gegaan.

Een daarvan is Gelderland. Zij gebruikt de kist niet alleen om haar eigen werkomgeving door te lichten, maar roept ook kantoren op om mee te doen. In de koffer, eigenlijk een startpakket voor milieuzorg, zit onder meer een milieuwijzer, een checklist, een handleiding en promotiemateriaal. Maar ook bijvoorbeeld een computerprogramma waarmee een nulmeting kan worden uitgevoerd en de monitoring kan plaatsvinden. Daarnaast krijgen deelnemende kantoren een milieuadviseur op bezoek die helpt bij het maken van een plan van aanpak. PMA-milieuadvies begeleidt het project vanuit de gedachte dat milieuzorg niet alleen goed is voor het milieu, maar ook geld bespaart. Zo heeft PMA berekend dat een kantoor met 100 werknemers tien procent, zo'n 12.000 A4-tjes, jaarlijks op zijn papierverbruik kan besparen. Deelname aan het project is, dankzij landelijke en provinciale subsidies, maximaal 750 gulden, exclusief BTW.
Info: PMA (026) 351 61 02


Uitgeverij Noordhoek BV