Bericht:

Rubriek:

6 april 2000

transport & logistiek

Nieuwe haven op terrein Huisvuilcentrale

Op 6 april is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe containerterminal op het terrein van de Huisvuilcentrale te Alkmaar.

De opening werd verricht door de gedeputeerden mevrouw Wildekamp en de heer de Boer. De terminal draagt de naam Leeghwater Haven. De geografische ligging van de Huisvuilcentrale biedt de mogelijkheid van afvaltransport over water. Gedeputeerde de Boer wees er in zijn speech op dat door de aanvoer van afval per schip maar liefst 10.000 vrachtauto's, op jaarbasis, van de weg wordt gehaald. Naast deze milieuvoordelen, kan de Leeghwater Haven een economische impuls voor de regio betekenen. Andere bedrijven kunnen namelijk gebruik maken van de faciliteiten, met name voor de overslag van zand, grind en containers. De Provincie Noord-Holland vindt het project dermate nuttig en duurzaam dat ze 75 procent van de investering voor haar rekening neemt: een bedrag van 11,7 miljoen gulden. De Gemeente Alkmaar heeft een perceel grond aan de Huisvuilcentrale in erfpacht gegeven en de vereiste vergunningen verleend. In de erfpachtovereenkomst zijn bepalingen opgenomen die de openbaarheid van de voorzieningen garanderen. De Huisvuilcentrale wordt wel volledig eigenaar van de haven. De terminal zal begin 2001 volledig operationeel zijn. Dan arriveren ook de eerste afvalcontainers per schip.


Uitgeverij Noordhoek BV