Bericht:

Rubriek:

15 april 2000

publicaties

Nieuwste versie Senter Dossier uit

Het duurzaam adviescentrum van het Ministerie van EZ, Senter, heeft al haar instrumenten in een handzaam boekje opgenomen.

Dit 'Dossier' is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in duurzame projecten, en daarbij op zoek zijn naar adviezen en subsidiemogelijkheden. Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in ons land. Het Dossier geeft korte informatie over alle instrumenten die Senter uitvoert, het budget dat ervoor beschikbaar is, wie de opdrachtgever is en hoe men zich kan aanmelden. Omdat deze informatie voortdurend verandert worden de gegevens regelmatig geactualiseerd.
info:  KMO- InformatieSenter (070) 361 02 77


Uitgeverij Noordhoek BV