Bericht:

Rubriek:

27 juni 2000

Wet- & regelgeving

Geen belasting op huishoudelijkafval

De belasting op huishoudelijk afval gaat niet door. Staatsecretaris Bos van FinanciŽn vond dat de invoering van het stelsel te veel problemen zou veroorzaken.

De maatregel was onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel en was bedoeld het scheiden van afval door gemeente te bevorderen. Vrijwel de gehele Tweede Kamer had zich echter tegen het initiatief gekeerd. Zij ondersteunden de opvatting van de VNG en enkele priminenete wethouders dat invoering gecompliceerd en onrechtvaardig zou zijn. Steden met veel hoogbouw zouden te zwaar wordne getroffen, omdat daar de kansen voor scheiding gering zijn. Bovendien was het nog onduidelijk of de belasting op iedere ingezamelde ton zou worden geheven of op iedere ton restafval dat voor eindverwerking word aangboden. In het eerste geval zouden alle initatieven voor nascheiding uit huishoudelijk afval de grond in worden geboord.
Nu de heffing van de baan is wil het niet zeggen dat het probleem weg is. De heffing zou 150 miljoen gulden opleveren, en die zullen er hoe dan ook moeten komen. Bovendien gaat het om een ecotax, dus wellicht dat het huishoudelijk afval op een andere wijze of juist andere afvalstromen met een nieuwe belastingmaatregel te maken zullen krijgen.


© Uitgeverij Noordhoek BV