Bericht:

Rubriek:

24 mei 2000

Verwijdering

Kleinschalige afvalverbranders

Waste Welcome wil de komende tijd verschillende kleinschalige afvalverbrandingsinstallaties in Nederland gaan neerzetten.

Afval verbranden met terugwinning van energie is niet nieuw. Wel vernieuwend is dat dit kleinschalig kan plaatsvinden, en niet zoals gebruikelijk in een AVI. De gedachte is dat voor speciale afvalstromen een verbrandingsinstallatie wordt neergezet op bijvoorbeeld het terrein van een inzamelaar of sorteerder. Waste Welcome is een onlangs opgericht bedrijf dat het agentschap heeft verworven voor een dergelijke installatie. De komende jaren wil men verschillende installaties in Nederland gaan afzetten. Naar eigen zeggen is er inmiddels één gevonden die zeer binnenkort de contracten zal gaan ondertekenen.


© Uitgeverij Noordhoek BV