Bericht:

Rubriek:

23 mei 2000

Handhaving

Overijssel intensiveert handhaving

De Provincie Overijssel heeft afgelopen maand afvaltransportcontroles gehouden waarbij verschillende handhavinginstanties hun kennis konden bijspijkeren. De actie is een direct gevolg van de bestuursovereenkomst die tussen verschillende handhavinginstanties is afgesloten om de onderlinge samenwerking sterk te verbeteren.

Deze actie had vooral tot doel de kennis van de PMV onder politie, douane en enkele andere instanties te vergroten. Op die manier hoopt men dat tijdens de dagelijkse controles die deze instanties houden voortaan ook de PMV wordt getoetst. Daarmee wordt de handhaving van de PMV niet iets van incidenten maar een continue controle. Het opleidingstraject van een dag begon met een ochtend instructie en het opvijzelen van de kennis. Natuurlijk veel aandacht voor wat een afvalstof is en welke overtredingen zich kunnen voordoen. Voorbeelden van dit laatste zijn dat de begeleidingsbrief ontbreekt, deze onvolledig of onjuist is ingevuld, dat de vlag de lading niet dekt, dat het afval wordt afgegeven aan een niet-vergunninghouder of dat de inzamelaar niet op de provinciale lijst voorkomt. Maar ook voor de handhaver is het een flinke klus om de juiste begeleidingsbrief te bepalen en om te kijken of alles goed is ingevuld. Laat staan de beoordeling of de lading ook overeenkwam met de omschrijving en of daar geen vervuiling tussen zit. Als hulpmiddel werd voor de cursus een bijzonder handig stroomdiagram uitgereikt. Op dit geplastificeerde A4-tje staan overzichtelijk de keuzes die steeds moeten worden gevolgd. Komt men er toch niet uit, dan zijn er speciale vraagbaken waarnaar men kan bellen om extra informatie. De handhavingsstrategie die in de Provincie Overijssel wordt gevoerd is trouwens fors te noemen. Tegen een overtreding wordt meteen proces-verbaal opgemaakt, waarna lik-op-stuk beleid volgt. In de meeste gevallen betekent dit een handhavingswaarschuwing, gevolgd door een beschikking. Over het algemeen zal dat een dwangsom zijn. Tijdens de afvaltransportcontrole in Deventer, een van de opleidingsdagen, was in ieder geval met geen van de gecontroleerde transporten iets mis. Het meest opmerkelijke was wel dat de motoragenten die de transporten van de weg afhaalden moeite hadden met het herkennen van een afvaltransport en dat de controles lang duurden.


Uitgeverij Noordhoek BV