Bericht:

Rubriek:

12 mei 2000

Publicaties

Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen

De Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen is een naslagwerk dat een overzicht geeft van de meeste bedrijven die afvalstromen voor verwerking accepteren en geeft daarbij ook de standaard tarieven aan die door het bedrijf voor de verschillende afvalstromen wordt gevraagd.

Overzichten worden gegeven van puinrecyclers, sorteerinrichtingen, kunststofrecyclers, inzamelaars en verwerkers van gevaarlijk afval, groenafval, grondreiniging, afvalverbranding en stortplaatsen. Daarnaast is er een overzichtskaart per provincie waar welke bedrijven zich bevinden. Ten opzichte van de vorige editie van twee jaar geleden zijn flink wat verbeteringen doorgevoerd. Meteen zichtbaar is dat nu per afvalstroom standaardomschrijvingen worden gebruikt. Dit maakt het veel eenvoudiger om een vergelijking te maken. Ook zijn de overzichten per bedrijf aanzienlijk verbeterd en overzichtelijker geworden. Een nadere vergelijking van de twee edities brengt opmerkelijke zaken aan het licht. De tarieven voor puinrecycling laten namelijk een kleine daling zien, sorteren is echter aanzienlijk duurder geworden en ook de tarieven bij de groenrecyclers zijn gestegen. De tarieven voor verbranden en storten laten een kleine verhoging zien, maar bij storten moet wel de afvalstoffenbelasting er nog bij opgeteld worden; dan is de stijging zoals verwacht aanzienlijk. Het boek is door de aanpassingen aanzienlijk verbeterd. Kwam bij de vorige editie nog wel eens een onverklaarbaar verschil voor, bijvoorbeeld voor gft verwerking vroeg de ene verwerker 56 gulden en de andere 100, door de standaardisering is dat in de nieuwe versie veel minder. De overzichtskaartjes per provincie (nu in kleur) verduidelijken veel, maar het blijft nog steeds flink zoeken in het boek. Zeker gezien de prijs, slechts 125 gulden voor de update, maakt het boek waar wat het belooft: een actueel overzicht van de afvalverwerkingsbedrijven gericht op de bouw- en sloopsector. Wat blijft is natuurlijk dat standaardtarieven in de afvalsector leuk voor het papier zijn; het is altijd goed om even te bellen en te vragen of het ook wat lager kan deze week.

Informatie: Buro Boot (0318) 52 76 00


Uitgeverij Noordhoek BV