Bericht:

Rubriek:

wet- & regelgeving

4 juli 2000

ICT-branche vecht richtlijnen afval aan

Vereniging ICT Nederland en haar Europese collega-organisaties zijn "bezorgd" over de voorgestelde Europese richtlijnen voor ICT-afval. Zij zien hierin een aantal tekortkomingen die negatieve gevolgen zullen hebben voor de branche.

Eťn van de belangrijkste bezwaren betreft de financiering van het historische afval, dat wil zeggen het afval van apparaten die op de markt zijn gekomen vůůr de inwerkingtreding van de richtlijn. De Europese ICT-industrie wordt geacht hiervoor miljarden Euro's te reserveren en vreest dat daardoor haar economische levensvatbaarheid in gevaar komt en dat dit een nadelige concurrentiepositie veroorzaakt ten opzichte van AziŽ en Noord-Amerika. Bovendien is de richtlijn niet gebaseerd op het harmonisatieartikel van het Europees verdrag. Gevreesd wordt dat dit zal leiden tot verschillende nationale systemen met de daaruit voortvloeiende verstoring van de interne markt. Zorgwekkend wordt in dit verband het feit genoemd dat 44 procent van de afgedankte ICT-apparaten bestaat uit afval van zogenoemde 'verweesde' apparaten. Dit zijn merken waarvan de producenten, al voor inwerkingtreding van de wet, verdwenen zijn of failliet zijn gegaan. Sinds 1 januari 1999 draagt de Nederlandse ICT-industrie totale financiŽle verantwoordelijkheid voor dit historisch afval. Daar hoort dus bij de verwijdering van de 'wezen' van failliete concurrenten. Nederland is momenteel het enige Europese land waar deze vorm van financiŽle verantwoordelijkheid bestaat. De Europese richtlijn geeft de industrie hiervoor een uitstel van vijf jaar. Daarmee heeft de Nederlandse sector een groot concurrentienadeel, aldus de Vereniging ICT Nederland, en zal uiteindelijk ook de consument hiervan nadeel ondervinden. De Vereniging en haar Europese collega-organisaties hebben de Europese instellingen dringend gevraagd om de richtlijnen op deze punten te amenderen.


© Uitgeverij Noordhoek BV