Bericht:

Rubriek:

jurisprudentie

16 juli 2000

Tekort verwerkingscapaciteit leidt tot export slib

Het waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft alsnog toestemming gekregen om slib naar Duitsland te exporteren.

Met Ministerie van VROM weigerde aanvankelijk een vergunning te verlenen omdat het slib als afval wordt aangemerkt. Volgens internationale afspraken moet afvalslib in eigen land worden verwerkt. Omdat de Nederlandse verwerkingsfabrieken al maximaal worden benut, was storten de enige mogelijkheid. Eigenlijk is dit al sinds april verboden, maar het waterschap had een ontheffing gekregen. Toen onderzoek echter uitwees dat het slib in Duitsland op hoogwaardige wijze wordt hergebruikt, ging VROM alsnog akkoord met het verlenen van een exportvergunning. Vanaf 2003 zijn twijfels als deze overbodig en blijft het slib weer in eigen land. Dan is de speciale drooginstallatie klaar die van het slib brandstof voor elektriciteitscentrales maakt.


Uitgeverij Noordhoek BV