Bericht:

Rubriek:

hergebruik

13 juli 2000

Toch statiegeld op kleine frisdrankflesjes

Minister Pronk wil dat er statiegeld komt op de kleine plastic flesjes voor frisdrank en water.

Nu zijn het nog wegwerpflesjes, die veelal niet in de supermarkt worden gekocht maar in het zogenaamde 'grijze kanaal' (bijvoorbeeld in de bioscoop of onderweg bij de benzinepomp). De populariteit, en dus de verkoop, van de flesjes stijgt enorm, maar na gebruik komen ze terecht in de natuur, op straat, of in het gunstigste geval in de vuilnisbak. Omdat verbranding van dit kunststof materiaal het milieu belast, wil Pronk de consument stimuleren om de flesjes in te leveren. Daartoe zal het introduceren van statiegeld "waarschijnlijk onontkoombaar" zijn, denkt de Minister. Over de hoogte van het bedrag spreekt hij zich nog niet uit, behalve dat het "voldoende hoog" moet zijn om de burger tot inleveren te prikkelen. In het Convenant Verpakkingen II maakten overheid en bedrijfsleven eind 1997 afspraken over het terugdringen van de berg verpakkingsafval. Ook over de wegwerpfles zijn taakstellingen geformuleerd. Maar de vraag of dit alleen voor supermarkten geldt, of ook voor de losse verkooppunten laat ruimte voor verschillende interpretaties. Aan die verwarring wil Pronk een eind maken. Binnenkort zal de bewindsman hierover in overleg treden met het bedrijfsleven.


Uitgeverij Noordhoek BV