Bericht:

Rubriek:

17 juni 2000

beleid en uitvoering

Uitspraak Europese Hof zorgt voor nieuwe export regels

De regels voor export van mengsels van de groene lijst afvalstoffen zullen wijzigen. Tot nu toe werden mengsels van afvalstoffen die op de groene lijst voorkwamen, aangemerkt als groene lijst afvalstof.

Dit geld ook voor samengestelde afvalstoffen waarvan de verschillende componenten bij export uit afvalstoffen van de groene lijst bestaan. Deze exportregels golden als alle componenten nuttig worden toegepast. Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Beside-zaak, is deze stelling niet meer houdbaar volgens minister Pronk. In een brief aan de afvalinzamelende bedrijven laat hij weten de conclusie naar aanleiding van deze uitspraak is dat mengsels van afvalstoffen (of samengestelde afvalstoffen) niet als groene lijst kunnen worden aangemerkt als deze niet voldoende zijn gescheiden. De consequentie dat op deze mengsels of samengestelde afvalstoffen de rode lijst van toepassing is bij export. Dit betekent dat voor afvalstoffen als kabelafval, gemengd bouw- en sloopafval, non-ferro shreddermix, die voorheen met instemming van het volgens de groene lijst mochten worden geŽxporteerd, nu dat volgens de rode lijst moeten doen. De minister wil voor mengsels van ferro- en/of non-ferro schroot het voorstel indienen om hiervoor een aparte afvalstofcode op groene lijst op te nemen. Daarom zal op de overbrenging van deze stoffen niet handhavend worden opgetreden.


© Uitgeverij Noordhoek BV