Bericht:

Rubriek:

15 augustus 2000

Beleid & uitvoering

ARN en RAI willen lagere verwijderingsbijdrage

Auto Recycling Nederland (ARN) en de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) willen de verwijderingsbijdrage voor auto's verlagen naar 100 gulden.

Op dit moment bedraagt die nog 150 gulden, maar de verkoop van nieuwe auto's is de afgelopen jaren dermate gestegen, dat het bedrag omlaag kan. Sinds 1995 betaalt iedere autokoper 150 gulden aan de dealer. Dit geld komt in een fonds terecht, waarmee een verantwoorde recycling van autowrakken wordt gefinancierd. Hiertoe kan de laatste eigenaar zijn auto kosteloos afleveren bij een gecertificeerd autosloopbedrijf. Sinds de invoering van de maatregel wordt meer dan 86 procent van het gewicht aan auto-onderdelen hergebruikt en komt dus niet op de afvalberg terecht. Het is de ambitie van ARN om dit percentage de komende jaren te laten stijgen tot 95.
Voor de verlaging moet een aanvraag worden ingediend bij het ministerie van VROM, die het vervolgens bekrachtigt door een Algemeen Verbindend Verklaring. RAI en ARN hebben deze aanvraag in juli gedaan. Officieel is er nog niet over besloten, maar M. van Paassen, voorlichtster bij het ministerie, verwacht geen problemen. Dat het autobezit door de verlaging zal toenemen verwacht ze niet. "Wat zal dat uitmaken, die 50 gulden. Bovendien is ons beleid niet gericht op ontmoediging van autobezit. Wel nemen we maatregelen die een verantwoord gebruik van de auto kunnen stimuleren, en de milieuschade beperken. Ook de verwijderingsbijdrage is daarvoor bedoeld."


Uitgeverij Noordhoek BV