Bericht:

Rubriek:

6 juli 2000

wet- & regelgeving

Gewolmaniseerd hout waarschijnlijk volgend jaar uit de winkel

Het verbod op de productie van gewolmaniseerd hout voor toepassingen buitenshuis blijft voor de Nederlandse markt van kracht. Dat betekent dat deze verduurzaamde houtsoort geen weg meer kan vinden naar menige schutting en vlonder.

Wolmanzouten zijn houtverduurzamingsmiddelen waarin koper-, chroom- en arseenverbindingen zijn toegepast. De toelating van wolmanzouten is per 14 mei van dit jaar ingetrokken, nadat het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) dit product had getoetst aan het Besluit Milieutoelatingseisen Niet-Landbouwbestrijdingsmiddelen (BMNL). Wolmanzouten bleken tot onaanvaardbare milieueffecten te leiden en risico's voor de volksgezondheid konden niet worden uitgesloten. Zeker wanneer ze worden toegepast in speeltoestellen.
Daarnaast mag de rijksoverheid doorgaan met de voorbereiding van import- en toepassingsverboden voor gecreosoteerd hout en voor met koperverbindingen (waaronder dus wolmanzouten) behandeld hout. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof in Den Haag op 3 juli. Daarmee werd het oordeel van de Rechtbank in een rechtszaak tussen de Staat en de houtverduurzamingsbranche bevestigd. De Vereniging van Houtverduurzamingsbedrijven Nederland (VHN) eiste dat het BMNL buiten werking zou worden gesteld en dat de overheid haar werkzaamheden ter voorbereiding van import- en toepassingsverboden zou staken. De ontwerpbesluiten voor het import- en toepassingsverbod worden binnenkort voor goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd, zodat deze naar verwachting per 1 juli 2001 van kracht worden.


Uitgeverij Noordhoek BV