Bericht:

Rubriek:

1 augustus 2000

hergebruik

'Kringbouw': hoogwaardig hergebruik van BSA

'Kringbouw' heet het project van TNO dat moet leiden tot een gesloten materiaalkringloop voor beton en metselwerk in de bouw.

Het 'Kringbouw'-concept is gericht op integrale verwerking van bouw- en sloopafval en de productie van schone primaire grondstoffen uit dit materiaal. Tot nu toe zijn uitsluitend technologieën ontwikkeld in deelsegmenten van de sector, maar niet voor een integrale recycling van BSA. Evert Mulder, projectleider bij TNO, ziet grote milieuvoordelen in deze vorm van ketenbeheer. "In de eerste plaats wordt de producent van bouwmaterialen verantwoordelijk voor verantwoord hergebruik. Maar het heeft ook te maken met het zekerstellen van de grondstofvoorziening. Met name de voorraden mergel en grind zijn eindig, en mogen over twintig jaar niet meer gewonnen worden." BSA komt nu vaak in wegenbouw terecht, een minder hoogwaardige vorm van hergebruik dan wanneer het materiaal 'zichzelf vervangt'. Door 'Kringbouw' kan ook op de kosten bespaard worden, want het concept gaat uit van verschillende bewerkingen op één locatie. Bedoeling is het betonpuin ter plekke thermisch te kraken, waardoor de schone grondstoffen grind, zand en cement ontstaan. Maar ook bijvoorbeeld het bewerken van grof metselwerk en gemengd puin moet daar gebeuren. "Wanneer al dit soort processen op een en dezelfde plek plaatsvinden, scheelt dat transportkosten", aldus Mulder.
Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met zeven bedrijven en de departementen van VROM, EZ en V&W. Als het een positief resultaat oplevert zal een fabriek met een verwerkingscapaciteit van een miljoen ton BSA worden opgestart.

informatie: telefoon (055) 549 39 19


© Uitgeverij Noordhoek BV