Bericht:

Rubriek:

25 augustus 2000

handhaving

Zuid-Holland wil van BFI extra afvalgegevens

De provincie Zuid-Holland wil dat BFI zijn registratieverplichtingen nakomt zoals die zijn vastgesteld in de vergunning. De vestiging van BFI in Delft zou volgens de provincie bij voortduring niet voldoen aan die verplichtingen. Daarom is nu een last onder dwangsom opgelegd van 300 gulden per verkeerd geregistreerde container met een maximum van 225.000 gulden. Het bezwaar hiertegen van BFI is inmiddels door de Raad van State verworpen.

De provincie Zuid-Holland gaf BFI in 1995 een vergunning voor de vestiging in Delft. In die vergunning is een zeer uitvoerige registratieverplichting opgenomen, meer dan volgens de PMV noodzakelijk is. BFI registreert landelijk haar afvalstromen volgens de richtlijnen van de PMV. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Clear, een software pakket van GMT. Dat gaat goed, en de overige provincies klagen dan ook nooit. In het blad Computable stond dat dit software pakket mede debet aan de oorzaak zou zijn, onder andere door de problemen met de invoer van gegevens. Zowel door BFI als door GMT wordt dit ten stelligste ontkend. De oorzaak moet gezocht worden in de extra gegevens die de provincie geregistreerd wil hebben. Deze kunnen niet direct worden gehaald uit Clear, maar moeten op een andere wijze worden geregistreerd en gerapporteerd. Dat vergt veel extra inspanning en omdat het mensenwerk is kunnen daarbij ook fouten gemaakt worden. Volgens Jan Schets van BFI maakt dat de zaak extra complex. "Sommige gegevens zijn wel beschikbaar, maar moeten op een niet standaard manier worden gerapporteerd. Daarnaast moeten ook extra gegevens worden geregistreerd die niet in de PMV staan Bij alle provincies rapporteren wij volgens de PMV, ook bij Zuid-Holland. Op een gegeven moment heeft iemand van de provincie aan de bel getrokken dat die extra registraties niet werden gedaan. Wij hebben toen aangegeven dat de registratie zoals die in de vergunning is vastgelegd voor een groot deel is overgenomen door de PMV. De PMV is namelijk later tot stand gekomen dan de vergunning. Vandaar dat wij vanaf dat moment uitsluitend hebben geregistreerd volgens de PMV. Maar de provincie stelt dat de vergunning moet worden nageleefd, en daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Waar wij vooral bezwaar tegen hebben gemaakt bij de Raad van State is de hoogte van de dwangsom die we in geen verhouding vinden staan." Inmiddels is wel een wijziging van de vergunning aangevraagd, en naar verwachting zal daarin de extra registratieverplichting niet meer zijn opgenomen.


Uitgeverij Noordhoek BV