Bericht:

Rubriek:

9 september 2000

wet- & regelgeving

Belasting op huisvuil definitief van de baan

De belasting op huishoudelijk restafval, waartegen de Tweede Kamer voor de zomer al te hoop liep, gaat definitief niet door.

De heffing was bedoeld om het thuis scheiden van afval verder te bevorderen en maakte onderdeel uit van de vergroening van het belastingstelsel. Een kamerdebat over dit onderwerp vlak voor het zomerreces, maakte al duidelijk dat een meerderheid van de kamerleden niets voelde voor dit onderdeel. Er werden, vooral in de grotere steden, veel uitvoeringsproblemen verwacht. Ook de VNG had in een brief aan de minster ervoor gewaarschuwd dat een extra belasting eerder het effect van een straf dan van een stimulans zou hebben. Alleen GroenLinks bleef voorstander van de maatregel. Staatssecretaris Bos van FinanciŽn zegde de kamer toe de belasting in heroverweging te nemen. Dat is inmiddels gebeurd met als resultaat dat de huisvuilbelasting uit de begroting voor volgend jaar is geschrapt. Wanneer de maatregel doorgegaan was, had hij 150 miljoen gulden opgebracht volgens de oorspronkelijke begroting. Hoe dat gat nu gevuld wordt is nog niet duidelijk. Volgens woordvoerder Van Koperen van FinanciŽn moet dat nog nader worden bezien. Wel is het de bedoeling het alternatief ook een milieubelasting wordt. Gedacht wordt onder meer aan een belasting op niet duurzame producten met een hoge milieudruk.


© Uitgeverij Noordhoek BV