Bericht:

Rubriek:

12 oktober 2000

jurisprudentie

Stortplaats Elhorst half jaar dicht

De Raad van State heeft de nieuwe vergunning voor de stortplaats Elhorst-Vloedbelt nabij Almelo vernietigd omdat er geen milieu-effectrapportage was.

De Regio Twente negeerde aanvankelijk het besluit omdat anders de verwijdering in gevaar zou komen. Tegenstanders voeren al 18 jaar strijd tegen de stortplaats en zijn blij met de uitspraak waardoor geen afval meer mag worden overgeslagen of gestort. Het samenwerkingsverband van 10 gemeenten, verenigd in de Regio Twente, zag zich echter voor een probleem geplaatst. De overslag was essentieel voor de continuļteit van de huisvuilverwijdering uit bijvoorbeeld de gemeente Almelo. Als de wagens zouden moeten doorrijden naar de avi Twente dan zou niet al het afval worden opgehaald. Daarom werd een gedoogbeschikking aangevraagd. Daarop vooruitlopend besloot de Regio Twente de overslag door te laten gaan. De tegenstanders wilden daarop de Regio Twente voor de rechter dagen vanwege 'illegale activiteiten'. De dag voor de zitting besloot de beheerder de stortplaats tijdelijk te sluiten. De gemeenten bleken hun afval toch zelf naar de AVI te kunnen rijden. De stortplaats blijft een half jaar dicht. Dan verwacht men een nieuwe vergunning te hebben, in eerste instantie alleen voor de overslag. Na een jaar verwacht mende de nu ook opgestarte procedure voor de MER afgerond te hebben, zodat de volledige vergunning aangevraagd kan worden.


© Uitgeverij Noordhoek BV