Bericht:

Rubriek:

24 oktober 2000

preventie

Nederlanders willen geldboete voor zwerfafval

Weggebruikers die afval op straat gooien moeten een hoge geldboete krijgen. Dat vindt maar liefst 77 procent van de ondervraagden tijdens een NIPO-onderzoek in opdracht van de Stichting Nederland Schoon.

Het onderzoek markeert het einde van een vier weken durende campagne van de Stichting om weggebruikers van delen van de A12, A13 en A16 bewust te maken van het fenomeen zwerfafval en de gevolgen daarvan voor het milieu. Een van de onderdelen van de campagne betrof een prijsvraag voor het ontwerpen van een afvalvoorziening in personenauto's. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats tijdens de AutoRAI in 2001. Het onderzoek is het voorlopig sluitstuk van de campagne, die volgend jaar een landelijk vervolg krijgt. Gevraagd naar de beste remedie tegen zwerfafval zetten de weggebruikers de geldboete op nummer één. Bijna de helft van de ondervraagden vond daarbij een boetebedrag van 150 gulden heel acceptabel. Over het realiseren van een dergelijke maatregel is de Stichting met de politie in gesprek. Directeur Mariëlle van Aggelen: "De basis voor een boete ligt er, want het is wettelijk verboden om zomaar afval op straat te gooien. Als we dat verbod willen handhaven zullen we lik-op-stuk beleid moeten voeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan campagnes à la de alcoholcontroles." Het plaatsen van meer prullenbakken of het vaker legen hiervan, kwam bij de geïnterviewden op de tweede plaats. Over deze oplossing is van Aggelen wat sceptischer. "Het ontbreken van prullenbakken vind ik toch een beetje een smoes. Parkeerplaatsen stikken altijd van de afvalbakken. Het is natuurlijk wel zaak dat ze voldoende geleegd worden. Maar het gaat ook om het principe, de mentaliteit van mensen. Als er geen prullenbak in de buurt is, dan moet je je rommel gewoon voor thuis bewaren en niet op straat smijten." Om die mentaliteit te stimuleren is onder andere voorlichting nodig. De Stichting begint dan ook binnenkort met voorlichtingscampagnes gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren tussen 16 en 24 jaar.


© Uitgeverij Noordhoek BV