Bericht:

Rubriek:

26 oktober 2000

beleid & uitvoering

Nieuw certificatiesysteem

Het SCCM heeft een nieuw ISO 14001-certificatiesysteem uitgebracht.

Dit bevat onder andere de interpretatie van het milieuzorgsysteem zoals de certificatie-instellingen die gebruiken. De meest in het oog springende wijzigingen hebben betrekking op het benadrukken van de product- en ketenbenadering binnen het milieuzorgsysteem. Ook de beoordeling van milieu-informatie en de aankondiging van dit onderzoek bij overheden is gewijzigd. Inmiddels zijn 800 organisaties in Nederland ISO 14001 gecertificeerd. Bij het SCCM is een verslag op te vragen van het onderzoek naar de waardering van ISO 14001-certificaten bij overheden.
Informatie SCCM telefoon (070) 362 39 81
e-mail info@sccm.nl


Uitgeverij Noordhoek BV