Bericht:

Rubriek:

20 november 2000

handhaving

SCG affaire begint pijnlijk te worden

Tegen het Service Centrum Grondreiniging loopt al enige tijd een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de gang van zaken bij het SCG.

In november berichtte het NRC Handelsblad dat er tegen het Service Centrum Grondreiniging (SCG) al drie jaar een strafrechtelijk onderzoek liep. Vervolgens bleek dat ambtenaren van het ministerie van VROM hierover niet alleen hun minister onvoldoende hadden geÔnformeerd, maar ook dat hen dat, in strijd met de regels, tienduizenden guldens aan neveninkomsten had opgeleverd.
Het Openbaar Ministerie in Rotterdam beslist eind dit jaar of het SCG strafrechtelijk vervolgd gaat worden voor fraude met vervuilde grond. Door valsheid in geschrifte hebben bedrijven mogelijk miljoenen guldens aan milieuheffingen ontlopen. Het SCG, dat ressorteert onder het ministerie van VROM, moet vaststellen of vervuilde grond licht of zwaar verontreinigd is. Voor storten van zwaar verontreinigde grond geldt een ontheffing van stortbelasting. Volgens het NRC Handelsblad zijn twintig van de 3000 verklaringen verdacht.
Enkele VROM-ambtenaren zaten in het bestuur van SCG en waren commissaris bij de commerciŽle werkmaatschappijen van het SCG. Volgens het NRC Handelsblad zou met name de heer A.B. Holtkamp, de toenmalige directeur Bodem en inmiddels directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling van het ministerie, een kwalijke rol hebben gespeeld. Dit omdat hij een vergoeding van 88.000 gulden in eigen zak had gestoken. Officieel was dit echter niet laakbaar omdat in de tijd dat Holtkamp aan het SCG verbonden was het ministerie een regeling kende waarin vergoedingen voor nevenfuncties werden toegestaan, mits dit in de vrije tijd gebeurde. Inmiddels geeft een woordvoerder toe dat deze regeling op gespannen voet staat met het ambtenarenreglement. Hierin wordt bepaald dat van bijbanen die uit hoofde van de functie bij het ministerie worden vervuld de vergoeding moeten worden afgedragen. De woordvoerder wijst er echter met nadruk op dat niet de heer Holtkamp fout zat, maar het ministerie.


© Uitgeverij Noordhoek BV