Bericht:

Rubriek:

17 oktober 2000

handhaving

Te slappe controle van milieuregels

Het toezicht op de milieuregels door provincies en gemeenten schiet volgens politiecommissaris Dick van Dop tekort.

Het beleid is volgens hem in veel gevallen niet efficiŽnt. Om die reden moet de landelijke inspectie milieuhygiŽne de regie in eigen hand nemen. Dop is oprichter van het landelijke team voor zware milieucriminaliteit. Volgens hem worden informatiebestanden van rijk, provincie en gemeenten te weinig met elkaar vergeleken. Als dat wel zou gebeuren dan zou een top tien ontstaan van bedrijven die veelvuldig de regels overtreden. Voor de handhaving zou dan vooral naar die bedrijven moeten worden gekeken; handhaving aan de bron.
Overigens lijkt de intensivering van de handhaving, zoals door minister Pronk in gang is gezet, resultaat op te leveren. De laatste maanden komt de afvalsector regelmatig in het nieuws. Eind oktober bijvoorbeeld werd bekend dat het Openbaar ministerie een onderzoek instelt naar Afval Terminal Moerdijk (ATM). Het bedrijf wordt ervan verdacht sinds anderhalf jaar duizend fouten te hebben gemaakt ten aanzien van de Wet milieubeheer, waaronder illegale lozingen. Volgens ATM valt dat wel mee, en zijn het registraties van storingen. Ook in oktober bracht de milieudienst Rijnmond (DCMR) aan het licht dat schrootbedrijven te weinig aan het milieu doen. Alle negentien schrootbedrijven in de regio waren onderzocht. Bij elf waren de (milieu-)voorzieningen in het algemeen onvoldoende, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van vloeistofdichte vloeren. Ook de onderzoeken naar het Amsterdamse grondreinigingsbedrijf HWZ, dat met justitie een schikking trof van 5,5 miljoen gulden wegens het transporteren van grond dat zwaarder was vervuild dan op de papieren stond aangegeven, en recenter die naar het SCG, trokken de aandacht.


© Uitgeverij Noordhoek BV