Bericht:

Rubriek:

12 december 2000

preventie

120 landen eens over schadelijke stoffen


Meer dan 120 landen hebben in Johannesburg overeenstemming bereikt over een wereldwijd verbod op POP's: moeilijk afbreekbare schadelijke organische stoffen.

Volgend jaar mei zal in Stockholm het verdrag worden ondertekend. Het verdrag is in eerste instantie van toepassing op twaalf schadelijke stoffen, waaronder PCB's, dioxines en bestrijdingsmiddelen. De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid. Ook is een regeling getroffen voor het geleidelijk uitbannen van tijdelijke uitzonderingen op het verbod. Dit geldt bijvoorbeeld voor DDT, dat in ontwikkelingslanden wordt toegepast voor malariabestrijding. Deze landen worden financieel en anderszins gesteund om hun verplichtingen te kunnen nakomen. De twaalf POP's zijn in Nederland al in de jaren zeventig en tachtig verboden. Het verdrag van Stockholm, zoals het zal gaan heten, is het derde VN-verdrag voor chemische stoffen. In het verdrag van Rotterdam (1998) zijn afspraken gemaakt over de export van gevaarlijke stoffen en in het verdrag van Bazel (1989) zijn regelingen getroffen voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.


Uitgeverij Noordhoek BV