Bericht:

Rubriek:

13 maart 2001

preventie

Afvalscheiding nieuwe stimulans nodig

Terwijl de hoeveelheid huishoudelijk afval blijft toenemen, stijgt de gescheiden inzameling nauwelijks.

Dit blijkt uit cijfers van het Afval Overleg Orgaan. (AOO), de statusrapportage voor huishoudelijk afval over 1999. Daarom heeft het AOO een stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie huishoudelijk afval vastgesteld. De nadruk hierbij ligt op kennisuitwisseling tussen gemeenten, onderzoek en het nemen van gerichte maatregelen op wijkniveau. Voorwaarde voor het nemen van effectieve maatregelen is dat iedere gemeente precies weet van welke fractie het aandeel in het huishoudelijk afval kan worden verminderd en wanneer welke maatregelen het beste werken. Om gemeenten onderling van elkaar te laten leren doet het AOO onderzoek naar de belangrijkste faal- en succesfactoren en maakt een landelijk uniform monitoring- en benchmarkingsysteem. Ook wordt, ter ondersteuning van gemeenten, een landelijke communicatiestrategie ontwikkeld, waarmee men burgers kan informeren over nut en noodzaak van gescheiden inzameling. Om dit alles te ondersteunen stelt het ministerie van VROM de komende jaren jaarlijks 15 miljoen gulden beschikbaar voor gemeenteprojecten die scheiding en preventie stimuleren.


Uitgeverij Noordhoek BV