Bericht:

Rubriek:

10 januari 2001

jurisprudentie

AVB tekent protest aan tegen strenge aanpak

Afvalverwerking Botlek (AVB) heeft bij de Raad van State protest aangetekend tegen de strenge voorschriften die zijn opgelegd in de nieuwe vergunning.

De 65.000 ton olie die het bedrijf per jaar inzamelt van voornamelijk zee- en binnenvaartschepen moet apart worden ingezameld en bewaard. Ook mag het niet meer als brandstof voor de eigen installatie worden gebruikt. Dit vanwege de hoge chloorgehalten in de olie. Hierdoor zouden bij verbranding op te lage temperaturen dioxines kunnen ontstaan. In Nederland mag het bedrijf de olie slechts aan vijf verwerkers aanbieden. AVB (voorheen TCR) tekende protest aan, omdat ze zelf de keuzevrijheid wil hebben. Bovendien vindt zij dat olie met minder dan 50 mg organische halogenen per kilo wel in de eigen installaties verstookt mag worden. Volgens de normen mag dat ook, maar vergunningverlener VROM vindt dat niet te controleren en is bovendien bang dat er dan gemengd gaat worden. Voorop staat echter dat VROM het hergebruik van de olie wil stimuleren, boven het verbranden. Overigens heeft de zaak voor AVB een vervelend bijeffect. Een woordvoerder meldde dat het bedrijf 500 ton afgewerkte motorolie per jaar inzamelt. Volgens de Milieudienst Rijnmond heeft het bedrijf maar 74 ton opgegeven. De Milieudienst Rijnmond gaat nu onderzoeken of er inderdaad sprake is van een overtreding.


Uitgeverij Noordhoek BV