Bericht:

Rubriek:

23 juli 2001

hergebruik

AVI-bodemas vindt toekomst in asfalt


In Amsterdam is bij een afvalsorteerstation in aanbouw een onderlaag voor asfalt gelegd waarin AVI-bodemas als vervanger is gebruikt voor granulair materiaal.


Feniks Recycling, als afnemer van de bodemas van de AVI in Amsterdam, wil hiermee een hoogwaardige toepassing vinden voor de reststroom. Een vooronderzoek en een klein project van 1000 ton gaven goede resultaten te zien. De verwerking gaf geen problemen en de verspreiding en verdichting van de asfaltlaag was goed. Hoewel het milieutechnisch onderzoek nog niet is afgerond, laten de eerste resultaten zien dat de diffusietesten conform het Bouwstoffenbesluit is. Ook het gehalte aan metalen en zouten is onder de norm. Vandaar dat een tweede toepassing is gestart bij het afvalsorteerstation aan de Rozenburglaan. De toepassing blijkt duurzamer te zijn dan de huidige situatie en is voor de betrokken partijen goedkoper. Daarnaast kan de fractie ook in de toekomst worden hergebruikt, als het asfalt weer wordt herverwerkt. Uit de elf AVI's ontstaat een miljoen ton bodemas per jaar, dat na opwerking kan worden hergebruikt in civieltechnische werken. De laatste jaren is AVI-bodemas voornamelijk toegepast als zandvervanger in ophogingen. Door het van kracht worden van het Bouwstoffenbesluit kunnen nu ook andere, hoogwaardiger, toepassingen worden gezocht. Feniks ziet naast asfalt ook mogelijkheden voor bodemas als fundering (met cement gebonden) en als toeslagmaterialen in afdichtingen op stortplaatsen en in beton.


Uitgeverij Noordhoek BV