Bericht:

Rubriek:

12 februari 2001

verwijdering

AVR verbrandt slachtafval

In de verbrandingsinstallaties van AVR in Rotterdam-Botlek wordt dit jaar diermeel verbrand. Het diermeel is afkomstig van het destructiebedrijf Rendac in Son en mag voorlopig niet in mengvoeders worden gebruikt.

Diermeel is het eindproduct van de destructie van afval uit slachterijen. Het betreft uitsluitend diermeel van laag-risico-materiaal (LRM). Het meel wordt gemaakt van slachtafval uit voornamelijk varkens- en kippenslachterijen. Tot eind vorig jaar werd diermeel nog gebruikt bij de bereiding van mengvoeders voor varkens en kippen, waarin het een belangrijke eiwitbron vormde. Door de BSE-crisis is sinds eind vorig jaar de vervoedering van dit LRM-meel aan landbouwhuisdieren voorlopig voor zes maanden verboden. Aangezien andere toepassingen op korte termijn slechts beperkt aanwezig zijn, moet het overschot worden verbrand. AVR kan op jaarbasis ongeveer 15.000 ton verwerken. Het afval wordt tijdens het destructieproces gesteriliseerd waardoor het meel vrij is van mogelijke ziektekiemen. Aan de verwerking is geen risico verbonden, aldus AVR.


Uitgeverij Noordhoek BV