Bericht:

Rubriek:

31 augustus 2001

handhaving

Boete voor zwerfvuil 150 gulden

In de maand september hebben automobilisten die in Noord-Brabant zwerfafval veroorzaakten, een bon gekregen van 150 gulden.

De maatregel vormde de laatste fase van een grote campagne tegen zwerfvuil in deze provincie. De actie, georganiseerd door Rijkswaterstaat en de Stichting Nederland Schoon, startte in juni van dit jaar en duurt tot oktober. Ze is verdeeld in verschillende fasen, waarin elke keer een ander aspect van het zwerfafvalprobleem voor het voetlicht wordt gebracht. Tot nog toe lag daarbij de klemtoon op voorlichting en bewustwording. Grote borden bij op- en afritten en op parkeerplaatsen moesten de omvang en de gevolgen van het probleem bij weggebruikers onder de aandacht brengen. Maar ook werd de automobilist erop gewezen dat het zomaar weggooien van vuil verboden en dus strafbaar is. In deze laatste fase is dat verbod ook daadwerkelijk gehandhaafd, via 'lik-op-stuk-beleid'. De politie hield hiertoe permanente surveillances, zowel langs de weg als op parkeerplaatsen. De hoogte van de boete is afhankelijk van het soort overtreding. 'Gewone rommel' van de individuele burger wordt bestraft met 150 gulden. Voor het dumpen van bedrijfsafval liggen de bedragen hoger.
Landelijk kost het Rijkswaterstaat ruim 15 miljoen gulden per jaar om het zwerfvuil langs de Nederlandse wegen op te ruimen. In Noord-Brabant kostte dit 2,2 miljoen gulden.


Uitgeverij Noordhoek BV