Bericht:

Rubriek:

18 december 2000

verwijdering

Brabantse stortplaatsen onderzocht

Grondwateronderzoek rondom de voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant wijst uit dat in 70 procent van de gevallen de milieunormen niet overschreden worden. Bij de overige 30 procent is dat wel het geval.

Dit valt althans te concluderen uit de eerste resultaten van een onderzoek dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd. In de directe omgeving van 506 voormalige stortplaatsen zijn 2800 peilbuizen geplaatst. Hiermee worden vier keer per jaar grondwatermonsters genomen. De resultaten van de eerste bemonstering zijn onlangs binnengekomen. Daar waar de milieunormen overschreden werden ging het bijna steeds om zware metalen. Gevolgen voor het bodemgebruik zijn er op dit moment echter nauwelijks. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt onttrekking van grondwater afgeraden. De komende drie jaar wordt de bemonstering voortgezet en moet geleidelijk aan duidelijk worden of en waar beschermende maatregelen nodig zijn. Dit is bovendien van belang voor de vraag of een stortplaats kan worden hergebruikt. De provincie wil namelijk duurzaam gebruik van gesloten stortplaatsen stimuleren. Dit kan ruimtehergebruik zijn (bijvoorbeeld een park of een skibaan) maar ook hergebruik van gestorte afvalstoffen.


Uitgeverij Noordhoek BV