Bericht:

Rubriek:

3 augustus 2001

beleid & uitvoering

Definitie biomassa nu Europees bepaald


Tot opluchting van Nederland zijn het Europees Parlement en de Raad van Energieministers het eens over de richtlijn voor stimulering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waarin een brede definitie van biomassa wordt toegepast.


Het voorstel van de Raad was om energie, afkomstig van de verbranding van afbreekbare afvalstoffen van gemeentelijke en industriŽle afvalverwerkingsinstallaties, te bestempelen als 'hernieuwbaar'. Het Parlement had zich daar lange tijd tegen verzet, maar is nu toch om. Wel heeft het eraan toegevoegd dat de verbrandingsinstallatie alleen in aanmerking komt voor financiŽle steun als die de prioriteitsvolgorde in de verwerking van afval (Ladder van Lansink) niet ondermijnt. De prioriteitsvolgorde verplicht lidstaten afvalpreventie en recycling te stellen boven verbranden, terwijl storten als laatst mogelijke verwerkingsmethode mag worden gekozen.
De definitie kan op tevredenheid rekenen vanuit Nederland. De afgelopen maanden leek het erop dat de definitie onder invloed van besluitvorming in Duitsland veel rigider zou gaan uitvallen. De discussie kende een breed spectrum aan interpretaties van het begrip biomassa, oftewel hernieuwbare energiebronnen. Van de enge vorm van uitsluitend plantaardige biomassastromen uit land- en bosbouw tot en met een definitie waarin men ook mest, industriŽle stromen zoals papierslib en sloophout, en de biologisch afbreekbare fractie van AVI's tot biomassa zou rekenen.
Uiteindelijk heeft biomassa de definitie meegekregen van 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval'. Het parlement heeft wel haar wil gekregen in haar voorstel om lange termijncontracten met een gegarandeerde, hoge, terugleververgoeding (soms met looptijden van twintig jaar) ook onder een nieuw regiem gehandhaafd blijven. Minister Jorritsma was blij met het compromis dat het organische deel van het afval mag worden gebruikt als biomassa, alleen als de verwijdering plaatsvindt volgens de ladder van Lansink. Daarmee is 12 peta-Joule van AVI's duurzame energie, omdat de helft van al het afval organisch is. Dat is dertig procent van de duurzame elektriciteitsproductie. Wel waarschuwde de Minister van Economische Zaken dat er niet onnodig afval moet worden verbrand, omdat daaruit duurzame energie gehaald kan worden. Volgens haar moet een balans worden gezocht tussen het gebruik van afval voor compost en het verbranden van het overige afval, waarvan ongeveer de helft organisch is.


© Uitgeverij Noordhoek BV