Bericht:

Rubriek:

4 september 2001

wet- & regelgeving

Duitse sloopwet met protest ontvangen

In Duitsland hebben sloopaannemers geprotesteerd tegen een nieuwe wet die het hergebruik van bouw- en sloopafval sterk moet gaan verhogen.

In het voorstel van het Duitse ministerie van milieu moet het afval op de sloopplaats worden gescheiden, waarbij het hergebruikpercentage minimaal 85 procent moet zijn. Is een partij onvoldoende gescheiden, zodat minder dan 85 procent hergebruik mogelijk is, dan moet de partij worden overgedragen aan de gemeente. De bouw- en sloopaannemers hebben furieus op het voorstel gereageerd, omdat scheiden op de bouwplaats onpraktisch zou zijn. Bovendien is het percentage moeilijk te halen, omdat de gebouwen die slooprijp zijn, niet zijn gebouwd met het oog op recycling, zoals bij de huidige bouw wel het geval is. De aannemers zijn al helemaal gepikeerd over het feit dat afgekeurde partijen aan de gemeente moeten worden overgedragen. Daar worden alleen de lokale afvalondernemingen en gemeenten financieel beter van, menen zij. Het hergebruikpercentage van Duits bouw- en sloopafval lag vorig jaar iets boven de 70. In Nederland is dit 90.


Uitgeverij Noordhoek BV