Bericht:

Rubriek:

10 april 2001

transport & logistiek

 

Eerste afvalschip van Flevoland naar Alkmaar

Een enorme rode strik siert de eerste afvalcontainer uit Flevoland die, over water vervoerd, de Leeghwater Haven in Alkmaar bereikt. Verdere verwerking vindt plaats in de nabijgelegen Huisvuilcentrale.

Transport over water past in het de overheidsplannen om de automobiliteit te verminderen. In Noord-Holland heeft dit concreet vorm gekregen op initiatief van de Huisvuilcentrale, Holwerda Transport, Multimodal Container Services, Rijkswaterstaat, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeentes Lelystad en Alkmaar. Met de nieuwe Leeghwater Haven krijgt het afvaltransport over water een forse impuls. Eigenaar van de Haven wordt de Huisvuilcentrale. Naast de terugdringing van vervoer over de weg is de haven ook economisch interessant voor de regio. De faciliteiten zullen namelijk ook door andere bedrijven gebruikt gaan worden, met name voor de overslag van zand, grind en containers. Tegelijkertijd worden in Flevoland voorzieningen gecreŽerd voor land-wateroverslag van afval. In overleg met de gemeente Lelystad zal over enkele jaren in samenwerking met naburige bedrijven ook een multimodaal overslagcentrum voor de verlading van zand, grind en containers worden gerealiseerd. Tot die tijd wordt het transport over water met containerschepen geconcentreerd en voorlopig gecentraliseerd op het terrein van de Flevocentrale.
De multifunctionele Leeghwater Haven zal 11 juli volledig operationeel zijn en officieel worden geopend door minister Jorritsma.


© Uitgeverij Noordhoek BV