Bericht:

Rubriek:

12 juni 2001

wet & regelgeving

Eerste deel van LAP klaar


Het beleidskader van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is gereed en zal na behandeling in de Ministerraad naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De sector en capaciteitsplannen zullen naar verwachting in september worden afgerond en samen met de MER in oktober de inspraak ingaan. Voor het beleidskader dat nu klaar is spitst de discussie zich toe op de verhoging van de stortheffing die daarin wordt voorgesteld en hoe Nederland zich inzet om tot een gelijk speelveld in Europa te komen. Een van de discussies loopt bijvoorbeeld met het Ministerie van FinanciŽn over de terugsluismogelijkheden van de opbrengsten van de verhoogde stortheffing naar de sector. Dit zou dan ten goede moeten komen aan initiatieven voor nuttige toepassing.


© Uitgeverij Noordhoek BV