Bericht:

Rubriek:

4 juli 2001

verwijdering

Electrabel verstrikt in discussie definitie afvalstof


De Provincie Gelderland heeft Electrabel verzocht om de bijstook van hout op haar Centrale Gelderland te staken. Electrabel zal hieraan gehoor geven.


De directe aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State over de acceptatievoorwaarden van deze brandstof. Electrabel beschouwt het hout, dat afkomstig is van bouw- en sloopafval (gereinigd afvalhout), als brandstof. De uitspraak van de Raad van State luidt dat het hier om afval gaat en er dus andere vergunningen nodig zijn. Volgens Electrabel is het geen afval omdat het hout wordt gesorteerd en ge´mpregneerd hout niet geaccepteerd wordt. Ter controle worden uitgebreide chemische analyses gedaan. Electrabel betreurt de beslissing omdat het om een formeel-juridische kwestie gaat en niet om ongeoorloofde (schadelijke) uitstoot. In de jaren negentig was Electrabel, toen nog EPON, een van de initiatiefnemers van de bijstook van biomassa-achtige stromen voor CO2-reductie. Wetgeving voor het bijstoken van biomassa en afvalstromen is inmiddels Europees en landelijk in ontwikkeling, maar toen nog niet aanwezig. Electrabel heeft mede op basis van deze nieuwe wetgeving een nieuwe vergunning aangevraagd waarbij deze afvalstromen als secundaire brandstof meegestookt kunnen worden. Het is dan ook de verwachting dat die vergunning er in november komt en dat dan de houtstook weer in bedrijf wordt gesteld. Voor Electrabel is het nogal zuur. Zij vindt dat ze al jaren een bijdrage levert aan de CO2-reductie. Maar doordat de brandstof momenteel als afval wordt gekwalificeerd beschikt Electrabel niet over de juiste vergunning en dient de bijstook volgens de Provincie tijdelijk stopgezet te worden.


ę Uitgeverij Noordhoek BV