Bericht:

Rubriek:

17 december 2001

inzameling

Essent betaalt Limburgse gemeenten voor onduidelijke facturen

Zes gemeenten in de Kop van Limburg krijgen van Essent ruim 340.000 euro. Het is een vergoeding voor de kosten die de gemeenten hebben gemaakt voor het rechtzetten van foute aanslagen aan het begin van de invoering van een diftar-systeem.

De gemeenten hebben in 1999 en 2000 extra werk moeten verrichten om een gedifferentieerd tarievensysteem voor gescheiden inzameling in te voeren. Bij de start van het systeem liep de facturering in het honderd. Nota's die Essent aan de burgers stuurde bleken niet juist. Essent en de gemeenten gaven elkaar daarvan de schuld. Na twee jaar lang soebatten over de schuldvraag werd een onafhankelijk bureau ingeschakeld. Die concludeerde dat Essent de meeste blaam trof voor wat er gebeurd was en de gemeenten gezamenlijk voor ruim 340.000 euro aan gemaakte kosten moet vergoeden. Vooral voor de uren die ambtenaren hebben moeten steken in het opnieuw berekenen van de aanslag. Hoe dit geld over de gemeenten verdeeld gaat worden is een volgend punt, want alleen in de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum houden ambtenaren hun uren bij. Daarnaast waren dit de enige twee gemeenten die een externe adviseur hebben ingeroepen.


Uitgeverij Noordhoek BV