Bericht:

Rubriek:

9 maart 2001

jurisprudentie

Geen exportvergunning voor HKS

Volgens de Raad van State heeft VROM terecht een exportvergunning voor aluminiumgruis geweigerd, omdat het gehalte van 20 procent te laag is om voor nuttige toepassing door te gaan.

HKS Scrap Metals had een uitvoervergunning aangevraagd voor 4000 ton vermalen witgoed en autocasco's. Het verzoek was echter geweigerd, omdat het hier om een vorm van definitieve verwijdering ging. De Raad van State was het daarmee eens. HKS vindt dit uiterst vreemd, omdat tot 2000 het bedrijf wel toestemming kreeg om jaarlijks 6000 ton fijn aluminiumhoudend afval naar Duitsland te exporteren. Daar staan twee zeefinstallaties die het aluminium dat er nog in zit afscheidt van het steenachtige materiaal. Dit steen is afkomstig van de contragewichten in wasmachines en steenslag in auto's. Het afval bevat ongeveer twintig procent aluminium. Dit vindt zowel het ministerie van VROM als de Raad van State onvoldoende om te spreken van nuttige toepassing, aangezien de overige tachtig procent wordt gestort in Duitsland. Volgens een afspraak met de branche organisatie MRF en het ministerie van VROM uit 1996 is alleen sprake van nuttige toepassing als meer dan vijftig procent van het metaal wordt teruggewonnen. Tot 2000 werd het steengruis wel nuttig toegepast in de Duitse wegenbouw. Na de inwerkingtreding van een nieuw besluit kon dat niet meer en rest uitsluitend de stort. Voor HKS is het een strop, want export naar Duitsland is 1,2 miljoen gulden goedkoper dan storten in Nederland. VROM wil dat de verwerkingscapaciteit in Nederland beschikbaar komt, en dat kan alleen als het niet meer in het buitenland kan worden verwerkt en er geen marktverstoring is door de lagere storttarieven aldaar. HKS bestrijdt dit. Een dergelijke zeefinstallatie is alleen rendabel bij een aanbod van 240.000 ton gruis. Nederland produceert maximaal 6000 ton.


Uitgeverij Noordhoek BV