Bericht:

Rubriek:

9 december 2000

jurisprudentie

Groen licht voor recyclingsterrein

De Raad van State heeft de bezwaren tegen afval- en recyclingsactiviteiten op een bedrijventerrein bij Buggenum in Limburg ongegrond verklaard.

Omwonenden, verenigd in de stichting Behoud Leefmilieu Buggenum, hadden protest aangetekend omdat op het bedrijventerrein bij de vroegere Maascentrale een afvalverwerkingsinrichting zal worden gebouwd. Dit zou tot onaanvaardbare overlast in de omgeving leiden. De Raad van State oordeelde echter dat de zwaarte van de milieuactiviteiten dermate licht is dat hiervan geen sprake kan zijn. Essent Milieu, die de inrichting gaat beheren, verwacht nu halverwege 2001 met de activiteiten te kunnen beginnen. De stichting vreest dat de installatie afval uit verscheidene Europese landen aantrekt. De provincie zal het terrein overigens alleen functioneel saneren. De Stichting had om een volledige sanering gevraagd, maar dat is volgens gedeputeerde staten niet nodig.


Uitgeverij Noordhoek BV