Bericht:

Rubriek:

17 augustus 2001

publicaties

Handboek LCA

In opdracht van het ministerie van VROM is het handboek LCA II (Life Cycle Analyses) verschenen.

Door middel van een LCA kunnen bijvoorbeeld de milieu-effecten van een product in alle stadia van hun levenscyclus worden berekend. Daarnaast kunnen bedrijven met deze nauwgezette meetmethode potentiŽle verbeteringen of het effect van milieubeschermende maatregelen doorrekenen. Het handboek is samengesteld door het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit van Leiden. Er wordt uitgebreid in uitgelegd hoe een LCA kan worden uitgevoerd. Ook gaat het in op de wetenschappelijke achtergrond van een aantal specifieke elementen voor LCA-berekeningen. De tekst kan worden gedownload van internet. Aan het eind van het jaar verschijnt een ingebonden versie. Voor meer informatie: de heer J. Guinee, telefoon 071 - 527 74 77.


© Uitgeverij Noordhoek BV