Bericht:

Rubriek:

24 september 2001

handhaving

Handhaving steeds strakker voor afvalsector

De intensivering van de handhaving begint voor de afvalsector duidelijker vormen aan te nemen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van de Milieu-inspectie. Natuurlijk zijn er weer transportcontroles geweest, zijn er weer veel EVOA overtredingen geconstateerd, maar worden ook duimschroeven aangedraaid, zoals bij ATM.

De Inspectie MilieuhygiŽne heeft bij 32 zogenaamde aandachtsgemeenten, gemeenten waarvan vermoed werd dat de milieuhandhaving niet op niveau is, vastgesteld dat er inderdaad te weinig wordt gehandhaafd. In alle situaties was een verslechtering waar te nemen sinds de laatste meting van januari 1998. Het zijn vooral kleinere gemeenten die hiervoor voorheen subsidie kregen, maar het nu vanuit het gemeentefonds moeten betalen. De inspectie zal de gemeenten regelmatig gaan controleren en heeft inmiddels acties ondernomen die tot verbetering moeten leiden. Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) wordt niet alleen gerekend tot de grootste afvalverwerkers van Zuid-Nederland, maar geeft ook de nodige hoofdbrekens. In maart is een handhavingsteam alleen voor dit bedrijf opgericht, waarin tal van instanties zitting hebben. Het team zal de administratieve organisatie en het acceptatie- en verwerkingsbeleid gaan controleren en zal systematisch en onaangekondigd controles gaan uitvoeren. Verder is het team de opgelegde dwangsommen gaan innen, is diverse malen proces verbaal opgemaakt en is besloten dat de pyrolyse-installatie niet langer gedoogd wordt. Een nieuwe vergunning zal moeilijk worden, want de minister heeft te kennen gegeven bezwaren tegen de installatie te hebben.

Bij AVR-Chemie is na problemen in 1998 en 1999 een programma gestart dat de naleving van de milieuwetgeving structureel moet verbeteren, zijn aanpassingen aan milieuvergunningen versneld en is een milieu-audit uitgevoerd. Desondanks constateert de inspectie dat bij een aantal bedrijfsonderdelen nog steeds milieuovertredingen plaatsvonden. Daarnaast hebben zich incidenten voorgedaan, waaronder twee branden en een scheur in een tank, waardoor gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de draaitrommelovens te sluiten. De - onbeantwoorde - vraag die de inspectie zich stelt is of dit nu inderdaad incidenten zijn, of dat dit symptomen zijn van een meer structureel probleem.


© Uitgeverij Noordhoek BV