Bericht:

Rubriek:

5 februari 2001

beleid & uitvoering

Haskoning verknalt MER voor LAP

Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) zal niet in zijn geheel in mei verschijnen. In mei verschijnt alleen het beleidskader. Na de zomer pas zullen de sector- en capaciteitsplannen verschijnen. Oorzaak is de grote vertraging in het opstellen van de milieueffectrapportage (MER).

Het ingenieursbureau Haskoning heeft vorig jaar van het Afval Overleg Orgaan de opdracht gekregen voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) voor bepaalde onderdelen van het LAP. In januari werd echter duidelijk dat het bureau dat niet voor elkaar kreeg. Haskoning wil zelf geen commentaar geven, maar de oorzaak is waarschijnlijk dat het bureau te weinig kennis in huis heeft om de MER op te stellen. Het AOO, en vooral diens opdrachtgever VROM, zitten behoorlijk met de zaak in hun maag. Vooral het late tijdstip waarop Haskoning blijk geeft van de problemen met de opdracht, stelt het AOO en VROM voor een probleem, omdat er nu niet meer bijgestuurd kan worden. En dat ligt politiek gevoelig. Want de Tweede Kamer was het LAP in mei beloofd. Dit zou bestaan uit een beleidskader, sectorplannen waarin het beleidskader voor specifieke afvalstoffen gedetailleerd wordt uitgewerkt en capaciteitsplannen voor verbranden en storten. De resultaten van de MER zijn vooral van belang voor een nadere uitwerking van het beleidskader in de sector- en capaciteitsplannen. Het vertragen van het LAP tot na de zomer is door minister Pronk resoluut van de hand gewezen. Het zou, na de vijfde nota ruimtelijke ordening, in een korte tijd het tweede belangrijke beleidsplan zijn dat met aanzienlijke vertraging gereed zou komen. Daarom is nu voor een tussenoplossing gekozen. Eerst het beleidskader in mei, en in september de sector- en capaciteitsplannen. Hoe het zo mis heeft kunnen lopen bij Haskoning is niet duidelijk. In ieder geval wordt het ook intern hoog opgenomen. Haskoning heeft de laatste jaren veel opdrachten van het ministerie van VROM gekregen.
Het beleidskader dat nu zal worden gepresenteerd zal hierdoor een iets andere inhoud krijgen dan de bedoeling was. Zo zal een flink aantal 'p.m.-en' moeten worden opgenomen, die later definitief zullen worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van het beleidskader zal zijn de grens tussen 'verwijdering' en 'nuttige toepassing'. Omdat de Europese Commissie zich hierover nog steeds niet heeft uitgesproken, zal over de afbakening tussen de beide begrippen iets opgenomen worden in het LAP.


Uitgeverij Noordhoek BV