Bericht:

Rubriek:

28 februari 2001

wet- en regelgeving

Jorritsma neemt stelling in capaciteitsdiscussie

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft zich uitgesproken voor een beperkte uitbreiding van de verbrandingscapaciteit. Daarmee kiest zij voor één van de opties die voor het LAP zijn opgesteld.

De minister sprak tijdens de ingebruikname van de warmte-uitwisselingsinstallatie van de ARN met de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weurt. Zij constateerde dat meestal de eer te beurt viel aan de minister van VROM. Dat zij nu aan de beurt was kwam haar goed uit, want zij had een duidelijke boodschap, ook voor haar collega van VROM. Allereerst gaf zij de afvalverbrandingssector een pluim voor de resultaten die behaald zijn met de verbeterprojecten van AVI's. Als dit zo doorgaat, zo constateerde zij, dan wordt de doelstelling van 23 procent meer energie uit afval in 2002 gehaald. Voor de langere termijn zullen de EU-binnengrenzen voor afval open moeten. Niet alleen zal het overschot aan brandbaar afval dan in het buitenland kunnen worden verbrand. Omdat dan ook een stortverbod in Duitsland van kracht wordt, zou het Duitse afval ook heel goed in Nederland verbrand kunnen worden. Daarom moet volgens de minister het moratorium op de verbrandingscapaciteit worden opgeheven. De capaciteit zou beperkt uitgebreid moeten worden, alleen met hoog-rendementsinstallaties. Daarnaast had zij voor de verbrandingssector ook een teleurstellende mededeling. De AVI-stroom zal niet volledig als groene stroom worden erkend. Door de helft van de elektriciteitsproductie van AVI's fiscaal te belonen, zoals nu gebeurt en al meer dan 30 miljoen gulden voordeel oplevert, is het maximum bereikt. Duurzaam is namelijk niet hetzelfde als groen. En aangezien Brussel het afgelopen jaar al de grootste moeite had om het REB-convenant goed te keuren, zal voor het volledig groen maken van AVI-stroom door de Europese Commissie geen goedkeuring worden gegeven.
De installatie die minister Jorritsma in gebruik stelde brengt het afvalwater van de zuiveringsinstallatie naar ARN waar het als koelwater wordt gebruikt. Hierdoor wordt meer koelcapaciteit verkregen, waardoor meer afval kan worden verbrand. Het opgewarmde water gaat weer terug naar de rioolzuiveringsinstallatie, waardoor het zuiveringsproces beter en sneller kan verlopen. De installatie heeft ongeveer acht miljoen gulden gekost.


© Uitgeverij Noordhoek BV