Bericht:

Rubriek:

29 maart 2001

preventie

KWS 2000 haalt doelstelling

Afgelopen december werd het project KWS 2000 afgerond. De doelstelling om vijftig procent minder vluchtige organische stoffen uit te stoten dan in 1980 lijkt te zijn gehaald.

Het programma ging in 1986 van start. Per sector werden maatregelen voorgesteld die tenminste vijftig procent reductie zouden realiseren. Uit de evaluatie van het project blijkt dat het doel gehaald is, maar dat sommige sectoren meer en andere juist minder hebben bijgedragen dan verwacht. Ook is onderzocht wat de basis vormt voor het succes van sommige maatregelen. Vooral de betrokkenheid van de doelgroep en de concreetheid van de maatregelen blijken hier bepalend te zijn. De rol van het bevoegd gezag is van belang bij met name kleinere bedrijven. Volgens InfoMil, die de evaluatie verzorgde, vallen er belangrijke lessen te leren: zo moeten toekomstige maatregelen zo helder, concreet en simpel mogelijk geformuleerd worden. Bovendien moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk betrokkenheid van de uitvoerende partijen. Zowaar, verbluffende aanbevelingen uit een evaluatie van een vijftien jaar durend programma.


Uitgeverij Noordhoek BV