Bericht:

Rubriek:

2 oktober 2001

hergebruik

Limburg maakt actieplan secundaire grondstoffen

De provincie Limburg wil met een pakket aan maatregelen het hergebruik van bouwmaterialen stimuleren. Hierdoor moet het gebruik van nieuw gewonnen zand en grind verminderen.

De provincie heeft zich ten doel gesteld om in 2006 een toename van secundaire grondstoffen te bereiken van twintig procent. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe een actieplan opgesteld. Zo wordt onder meer in kaart gebracht welke grond-, weg- en waterbouwwerken de komende tien jaar in Limburg worden aangelegd en hoeveel grond daarbij vrijkomt of nodig is. Wanneer hier van tevoren inzicht in is, kunnen immers partijen grond beter worden uitgewisseld.
De provincie ligt nog wel met het rijk overhoop over een aantal punten uit het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Daarin staat dat Limburg 70 miljoen ton grind moet leveren, het dubbele van de 35 miljoen die in 1990 was afgesproken. Verder wordt van de provincie verwacht dat ze de komende twintig jaar vijftien miljoen ton zilverzand zal winnen, waar de oorspronkelijke afspraak uitging van vijftien jaar. De provincie wil liever pas op de plaats maken en eerst bekijken wat de gevolgen voor het milieu zijn.


Uitgeverij Noordhoek BV