Bericht:

Rubriek:

1 mei 2001

verwijdering

Minder emissies door AVI's

Tussen 1995 en 2000 zijn de rookgasemissies van AVI's met de helft afgenomen. Volgens de VVAV behoren zij daarmee tot de schoonste van de wereld.

De resultaten volgen uit een onderzoek van TNO in Apeldoorn. Tussen 1995 en 2000 is de hoeveelheid afval die werd verbrand met 70 procent toegenomen tot ruim vijf miljoen ton. De bijdrage aan de totale Nederlandse emissie is afgenomen met 35 procent. Vooral chloor, zwaveldioxide, zware metalen en dioxines zijn gedaald. Alleen de totale hoeveelheid koolmonoxide steeg, hoewel dit omgerekend per ton afval wel is afgenomen. Ook in de periode hiervoor werd al een afname genoteerd. Tussen 1990 en 1995 daalde de emissies met 64 procent voor NOx en 99 procent voor dioxines. De recente reductie is vooral toe te schrijven aan technische verbeteringen aan bestaande AVI's en de komst van nieuwe installaties met verminderde uitstoot. Ook proceservaring leidt ertoe dat operators de uitstoot verder kunnen minimaliseren.


Uitgeverij Noordhoek BV